Sun Sun

LINKS

Bij de volgende links kunt u meer vinden over rolhockey:

www.rolhockey.com

www.rollhockey-online.de

 

Gedragscode en VOG

Tegenwoordig zijn er steeds meer regels verbonden aan het werken met kinderen om de veiligheid van de kinderen te garanderen. Vanaf 1 januari 2021 is het binnen RC de Lichtstad verplicht dat elke vrijwilliger in het bezit is van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een en ander omtrent het verkrijgen van een VOG is vastgelegd middels gedragscodes. Afhankelijk van de functie binnen de vereniging kunnen de volgende gedragscodes van toepassing zijn:

1. Gedragscodes voor bestuursleden

2. Gedragscodes voor trainers, coaches en begeleiders 

3. Gedragscodes voor sporters

4. Gedragscodes voor scheidsrechters 

 

Als je iets mee maakt dat niet kan, praat er over of meldt het en neem contact op met Centrum Veilige Sport.

Bereikbaar via het gratis telefoonnummer: 0900 - 202 55 90 (op werkdagen 8:30 - 17:30 uur) of stuur een mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl.

Voor meer informatie: www.centrumveiligesport.nl/contact

 

Privacy

De privacy is gegarandeerd, want alle ontvangen VOG's zijn hetzelfde. Er staat geen informatie op over jouw persoonlijke situatie. Mocht het zo zijn dat je geen VOG ontvangt, dan komt de vereniging er niet achter waarom je deze niet hebt ontvangen. 

ninebits